این روغن با استفاده از روغن پایه نیمه سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب به همراه افزودنی نانو، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

موارد کاربرد روغن موتور
 • مناسب جهت مصرف در خودروهاي سبک بنزینی و ديزلی در مواقعی که سطوح کيفيت ذکر شده توسط سازنده خودرو توصيه شده است.
خصوصیات
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی بالا
 • خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
 • خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
 • خاصیت خنثی کنندگی اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
 • افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد بالا
 • استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو شایسته، به منظور روانکاری در دماهای پایین
 • پایداری برشی فوق العاده بالای محصول که منجر به عدم افت گرانروی در تمام طول مصرف می گردد
 • قابلیت بالای حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات
 • کنترل مصرف روغن و کاهش هزینه
 • کاهنده مصرف سوخت (در سفرهای خارج شهر کاملا محسوس میباشد)

روغن موتور بنزینی و دیزلی 20W-50 SJ/CD فینیکس کجور

در تولید این روغن با بهره گيري از روغن پايه مرغوب و مواد افزودني ويژه و مواد افزودنی نانو برای استفاده در انواع موتورهای بنزینی و دیزلی  مطابق با سطح كارايي API SJ/CD توليد گرديده است.

ويژگي ها
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی بالا
 • خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
 • خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
 • خاصیت خنثی کنندگی اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
 • افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد بالا
 • استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو شایسته، به منظور روانکاری در دماهای پایین
 • پایداری برشی فوق العاده بالای محصول که منجر به عدم افت گرانروی در تمام طول مصرف می گردد
 • قابلیت بالای حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات
 • کنترل مصرف روغن و کاهش هزینه
 • کاهنده مصرف سوخت (در سفرهای خارج شهر کاملا محسوس میباشد)

این روغن با استفاده از روغن پایه نیمه سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب به همراه افزودنی نانو، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

موارد کاربرد روغن موتور
 • مناسب جهت مصرف در خودروهاي سبک بنزینی و ديزلی در مواقعی که سطوح کيفيت ذکر شده توسط سازنده خودرو توصيه شده است.
خصوصیات
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی بالا
 • خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
 • خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
 • خاصیت خنثی کنندگی اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
 • افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد بالا
 • استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو شایسته، به منظور روانکاری در دماهای پایین
 • پایداری برشی فوق العاده بالای محصول که منجر به عدم افت گرانروی در تمام طول مصرف می گردد
 • قابلیت بالای حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات
 • کنترل مصرف روغن و کاهش هزینه
 • کاهنده مصرف سوخت (در سفرهای خارج شهر کاملا محسوس میباشد)

 • این روغن با استفاده از روغن پایه تمام سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب به همراه افزودنی نانو، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.
  موارد کاربرد روغن موتور
  • مناسب جهت مصرف در خودروهاي سبک بنزینی و ديزلی در مواقعی که سطوح کيفيت ذکر شده توسط سازنده خودرو توصيه شده است.
  خصوصیات
  • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی بالا
  • خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
  • خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
  • خاصیت خنثی کنندگی اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
  • افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد بالا
  • استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو شایسته، به منظور روانکاری در دماهای پایین
  • پایداری برشی فوق العاده بالای محصول که منجر به عدم افت گرانروی در تمام طول مصرف می گردد
  • قابلیت بالای حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات
  • کنترل مصرف روغن و کاهش هزینه
  • کاهنده مصرف سوخت (در سفرهای خارج شهر کاملا محسوس میباشد)
ناوبری

سبد خرید من

بستن
دیده شده

اخیرا دیده شده

بستن

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها